Uvjeti korištenja


Uvodne odredbe

Ovi Opći Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje web stranice 234.hr te korištenje sučelja (sustava, interfacea) za prikaz ostvarene zarade i izračun zarade koji su pod upravljanjem tvrtke 234 d.o.o. za računalne djelatnosti, registrirane na adresi Ribnjak 44, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. U tom smislu, riječi “mi” i “naš” te sve njihove izvedenice u nastavku ovog teksta odnosit će se na tvrtku 234 d.o.o. Riječi “web stranica 234.hr” odnosi se na samu web stranicu 234.hr te na sve druge web stranice ili sučelja koje su u našem posjedu ili kojima mi upravljamo, kao što su sučelje za prikaz ostvarene zarade i izračun zarade, bilo da se pristupa putem stolnog ili prijenosnog računala, mobilnog uređaja ili druge tehnologije.


Korištenje web stranice

Pristupom, upotrebom, pretragom, pregledom ili bilo kojim sličnim činom, korisnik nedvosmisleno potvrđuje da je u potpunosti pročitao, razumio i složio se da će ga ova prava obvezivati, te da će postupati u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja, kao i svim zakonskim normativima i srodnim zakonskim i pravnim propisima koji proizlaze iz ovih Uvjeta po važećim zakonima Republike Hrvatske.

Ako se korisnik ne slaže sa bilo kojim dijelom ove stranice, ili bilo kojom odredbom ovih Uvjeta, molimo ga da ne koristi web stranicu 234.hr ili sučelje za prikaz ostvarene zarade i izračun zarade te bilo koje druge materijale proizašle iz korištenja istih (izvještaje, tablice i sl.). Tvrtka 234 d.o.o. zadržava pravo promijeniti sadržaj ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku te ukinuti pristup ovoj web stranici bez prethodne obavijesti.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki i podataka do kojih dolazi korištenjem istih. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog razloga pod našom kontrolom kao i izvan nje pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i ovlasti potrebne za pristup ili korištenje stranica ili sučelja. Možemo prestati slati bilo koji dio ili bilo koju vrstu informacija, promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Korištenje sučelja za praćenje zarade i izračun zarade

U smislu korištenja sučelja za praćenje zarade, korisnik ovim putem prihvaća da se naknada prema tvrtki 234 d.o.o. obračunava na temelju ostvarene zarade, a izražava se u postotnom iznosu. Zarada se definira kao razlika ostvarenih prihoda i troškova. Neki od primjera prihoda su zarada od Google Ad Exchange oglasa, Open Biddinga, backfill partnera i slično, dok je primjer troška trošak prikaza oglasne impresije.

Pravni sporovi koji mogu nastati u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.